شناسه : 72002
امروز سه شنبه 1399/12/12 - 13:05
نویسنده : admin-asnaf
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی

شبکه کاسبان امین بسیج اصناف به توزیع کالاهای اساسی کمک میکند

محمد صادق مفتح در خصوص اصلاح نظام توزیع بیان کرد: دو مقوله تامین و توزیع در کالاهای اساسی را در دولت داریم. شبکه منتخب تحت عنوان کاسبان امین در بخش توزیع با همکاری بسیج اصناف کشور و اصناف منتخب در دست اجرا است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور، محمدصادق مفتح، قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني با بيان اين که اهميت نظام توزيع از حجم و کيفيت کالاها در عرضه و تقاضا کمتر نيست که بيشتر هم است افزود: موجودي کافي کالا شرط لازم تنظيم بازار هست، اما شرط کافي نيست و براي رسيدن به قيمت مصوب و قيمت هدف کالاها، نظام توزيع مناسب و منطقي که سرتاسر کشور را به خوبي پوشش دهد نيز ضروري است.

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني در خصوص فروش اجباري کالا و کالاي سرباري هم گفت: اگر شرکت پخشي کالا يا کالاهايي را به اجبار بفروشد يا فروش کالايي را منوط به خريد کالاي ديگري کند تا لغو پروانه اش خواهيم ايستاد و به عنوان مخل نظام اقتصادي قابل پيگرد است.

محمد صادق مفتح در خصوص اصلاح نظام توزیع بیان کرد: دو مقوله  تامین و توزیع در کالاهای اساسی را در دولت داریم. شبکه منتخب تحت عنوان کاسبان امین در بخش توزیع با همکاری بسیج اصناف کشور، اتاق های اصناف، اتحادیه ها و اصناف منتخب در دست اجرا است.

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني عنوان کرد: اگر درصدی از نیاز مردم در شبکه ای کاملا کنترل شده توزیع شود قیمت تا حدی کنترل خواهد شد.   

0 دیدگاه